You are hereBryllup i Frankrike

Bryllup i Frankrike


Bryllup i Frankrike

Lite er vel mer romantisk enn et bryllup i Frankrike, og det er slett ingen umulighet å gjennomføre heller. Da prisnivået i Frankrike generelt er lavere enn i Norge kan det fort være at bryllupet til og med blir billigere.

3 løsninger

1. Formelt bryllup i Norge - selskap i Frankrike

Den praktisk enkleste, og også mest vanlige måten, å arrangere sitt bryllup i Frankrike er å gifte seg borgerlig i Norge før avreise. Da står man fritt til å holde seremonien i en fransk kirke eller ved sjømannskirken i Paris. Det er også mulig å få holde seremonien utendørs.

2. Bryllup på Ambassaden

Den norske ambassaden i Paris har muligheten til å juridisk vie norske par. Ta kontakt med ambassaden for å høre om mulighetene. Vær obmerksom på at det ofte kan være fullt.

3. Fransk bryllup

For å gifte seg offisielt i Frankrike må en av dere være fransk statsborger, eie en bolig i Frankrike eller ha bodd i Frankrike i minst en måned før bryllupet. Franske bryllup er borgelige og skjer som regel ved byen rådhus.

Seremoni

Uansett hvilken løsning dere måtte velge står man fritt til å ha selve bryllupsseremonien i en fransk kirke eller et annet sted om dere skulle ønske det. Da hverken ambassaden eller franske rådhus nødvendigvis er noe mer romantisk enn norske borgelige bryllup, velger de fleste å gifte seg juridisk i Norge før avreise.

Det finnes også aktører som kan bistå med å arrangere bryllup, for eksempel det norske firmaet Kjent i Provence KiP as.

Annonser